Colofon

 
Vlag van Limburg

De website Allelimburgers is in 2012 van start gegaan. De inhoud is gebaseerd op de WebGRIS database, de opvolger van de GENDAWIN database. Ze wordt beheerd door de Stichting Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum (LGGI). Door samenwerking met het Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen en het Gemeentearchief Weert zijn ook de databases van Sittard-Geleen en Weert raadpleegbaar op deze site.
De website verkeert in de opbouwfase. Het is de bedoeling dat hier uiteindelijk alle data uit DTB, BS en andere bronnen zoals schepenbankregisters en notariƫle akten, die relevant zijn voor genealogen en historici, raadpleegbaar zijn. Daartoe worden ze momenteel gedigitaliseerd en is een begin gemaakt met het maken van scans en het koppelen van deze scans aan de bestanden.

In andere vorm is de databank te raadplegen via de GenDaLim CD en via de GenDaWin netwerken bij een aantal Limburgse archiefdiensten (Maastricht, Weert en Sittard-Geleen) en bij de Archeologie Stichting zelf (Stein). U kunt contact met de stichting opnemen via het e-mail formulier.

Technische realisatie

Arie Marchal, Stein, Limburg

Copyright

Stichting LGGI behoudt zich alle rechten voor op de inhoud van deze website, tenzij anders is aangegeven. Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie: tekst, afbeeldingen, databases, etc. Informatie van deze website mag gratis worden hergebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Hergebruik voor commerciële doeleinden is slechts met voorafgaande toestemming van Stichting LGGI toegestaan. Bij gebruik van informatie van deze website dient AlleLimburgers duidelijk als bron te worden vermeld, evenals het auteursrecht.

Hergebruik van informatie waarvan de rechten bij derden berusten, is slechts met voorafgaande toestemming van de rechthebbende derde toegestaan. Voor zover rechten bij derden berusten, hebben zij toestemming gegeven voor publicatie op onze website. Mocht u desondanks op deze website gegevens tegenkomen waarvan u rechthebbende bent en waarvoor u geen toestemming aan Stichting Alle Limburgers hebt gegeven, neemt u dan via het e-mail formulier contact met ons op.

Stichting LGGI behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb. 1999, 303).

Disclaimer

Hoewel Stichting LGGI ernaar streeft om correcte gegevens te verstrekken, kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie op deze website juist en foutloos is. Daarom kunnen aan de informatie uit deze website geen rechten worden ontleend en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolgen van onjuiste informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

De verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van de gegevens berust bij de gebruiker. Ook de interpretatie van de vermelde feiten is een zaak van de ervaren of beginnende genealoog. Beroep op fouten in de databank is niet mogelijk, wel wordt u verzocht gevonden fouten te melden via het e-mail formulier, zodat ze bij een volgende update verbeterd kunnen worden.

Bepaalde links in deze site leiden naar andere sites van derden waarover Stichting LGGI en de daarin samenwerkende organisaties geen controle hebben. Daarnaast leiden links van andere sites naar de site AlleLimburgers. Stichting LGGI waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke sites. Noch impliceert dit goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, van Stichting LGGI met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Aan de openbaarheid van de in deze databank opgenomen gegevens zijn grenzen gesteld door de burgerlijke overheid en kerkelijke autoriteiten. Uit privacy overwegingen worden doorgaans akten van geboorte na 100 jaar, akten van huwelijk na 75 jaar en akten van overlijden na 50 jaar openbaar. De meeste kerken volgen corresponderende termijnen voor hun doop-, huwelijks- en overlijdensregisters, en dezelfde termijnen zijn gehanteerd op deze website.