Feit uitgebreid : alllim

© LGGI

Home

Bronnen

Feiten /
Personen

Info

Plaats

Datum

Gezin
combinatie

Huwelijk
+ mogelijk gezin

Feit More Info.
Feit ID3081720
TypeKerkelijk huwelijk
BronMeerssen, Hervormde Gemeente: DH register 1728 - 1796
Feit datum
PlaatsnaamMeerssen
Geneatomen
Bruidegom Burgs, JohannesAlgemeen=geb. Zepperen
Ondertrouwdatum=23-11-1782
Plaats van ondertrouw=Meerssen
Bruid Bastings, MariaAlgemeen=geb. Limmel, wed. van Pieter Muller, gediend in Groningen
Woonplaats=Limmel-Meerssen
Byzonderheden 
TranscriptieDie als soldaat heeft gediend in de compagnie van majoor Van Asten in Groningen doch zijn afgescheidpaspoor heeft bekomen de 11 october dezes jaar. Ingevolge dispositie van de Weld. Ed. Heeren van het gerechten der Hooftbanke Meerssen zoo zijn den 19 febr. dezes jaar 1782 de reeds gedane proclamatien gestelt als of nimmer gegaan waren en dus zijn den neffens gaande personen van den anderen ten eenemaal ontslagen,
Opmerking
van de invoerder
 
Bron-
Inventarisnummer
082.014
Blad-
Aktenummer
53-54
  

© LGGI

Limburgs Genealogisch Geschiedkundig Informatiecentrum

WebGRIS 1.40

localhost:3306 database alllim

Today : 20 - August - 2022